Zarządzanie i administracja nieruchomościami.

Zajmujemy się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.

Cała działalność na rzecz Wspólnot i ich członków oparta jest na ustawie o własności lokali oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Kartoteka on-line: sprawdź stan swoich płatności

Kontakt
Wszelkich szczegółowych wyjaśnień dotyczących oferty udzielamy osobiście lub telefonicznie.

Licencja Zarządcy Nieruchomości
Michał Jerzy Jaworski Licencja Zarządcy Nieruchomości nr 15478
Zarządzanie i administracja nieruchomościami.