Dom pod Jaworem - Zarządzanie i Administracja Nieruchomościami.

Zapewniamy profesjonalne usługi prowadzące do utrzymania w należytym stanie i użytkowania zgodnie z przepisami części wspólnych nieruchomości. Współpracujemy także z firmami zewnętrznymi świadczącymi najwyższy standard usług konserwacyjnych i remontowo budowlanych w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania urządzeń znajdujących się w części wspólnej budynków (zapewnienia mieszkańcom dostaw centralnego ogrzewania, ciepłej wody, zimnej wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, funkcjonowania dźwigów, domofonów, instalacji elektrycznych itp.) oraz z profesjonalnymi serwisami sprzątającymi świadczącymi usługi z zakresu utrzymania na najwyższym poziomie czystości wewnątrz nieruchomości oraz w jej otoczeniu, w tym także utrzymania zieleni.

Przekazanie przez Wspólnotę do administrowania naszej firmie odbywa się na podstawie umowy zaaprobowanej i podpisanej przez Zarząd Wspólnoty, określającej obowiązki Zarządcy i wzajemne zobowiązania stron, a całość świadczeń wykonywana jest w oparciu o uchwały Wspólnoty i pod kontrolą jej Zarządu.