Aktualności

O nas

Rzeczy niemożliwe robimy od ręki.

Nieruchomości

Oferta

Administrowanie nieruchomością wspólną

Prowadzenie bazy danych właścicieli lokali w formie teczek lokali oraz w formie elektronicznej zgodnie z zasadami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Prowadzenie i aktualizację przekazanej przez Wspólnotę książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Pomoc w zawarciu umowy rachunku bankowego na rzecz wspólnoty.

Przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej, opracowywanie i przekazanie w formie pisemnej: projektu planu remontów, rocznego planu gospodarczego wspólnoty.

Pomoc w zawieraniu na rzecz wspólnoty umów na stałe dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, składowania i wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz kontrola wykonywania tych umów; pomoc w zawieraniu bądź kontynuacji umowy ubezpieczenia budynku.

Indywidualne zbieranie głosów oraz zawiadamianie o treści uchwał podjętych tą metodą, na zasadach określonych w przepisach ustawy o własności lokali.

Współpraca z członkami wspólnoty i monitorowanie stanu technicznego budynku poprzez dyżury na terenie obsługiwanej nieruchomości.

Współpraca oparta na profesjonalnej wiedzy przy podejmowaniu przez Zarząd Wspólnoty istotnych decyzji dotyczących sprawowania przezeń funkcji.

Konserwacja

Zapewniamy wspólnotom mieszkaniowym możliwość nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów lub tzw. „dojazdu” z profesjonalnymi firmami świadczącymi usługi konserwacyjne części wspólnej nieruchomości w zakresie:

 • elektrycznym – elektrycy z uprawnieniami SEP 24 h
 • hydraulicznym – wykwalifikowani hydraulicy 24 h
 • gazowniczym – wykwalifikowani fachowcy z uprawnieniami 24 h
 • kominiarskim – mistrzowie rzemiosła kominiarskiego
 • ogólnobudowlanym – osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • specjalistycznym (konserwatorzy bram garażowych i systemów parkingowych, konserwatorzy sprzętu p.poż z odpowiednimi uprawnieniami oraz konserwatorzy dźwigów osobowych).

Współpracujemy z firmami zatrudniającymi stałych pracowników, a co za tym idzie gwarantującymi uczciwą i rzetelną obsługę Państwa nieruchomości.

Zapewniamy terminowe przeprowadzanie przeglądów okresowych w zakresie determinowanym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane (przegląd ogólnobudowlany roczny, pięcioletni oraz roczne przeglądy instalacji gazowych i kominowych, pięcioletnie przeglądy elektryczne wraz z pomiarami instalacji itp.) Ww. kontrole przeprowadzane są przez osoby dysponujące stosownymi uprawnieniami, a ich wyniki potwierdzane odpowiednimi protokołami.

Administrowanie nieruchomością wspólną

Konserwacja

Prowadzenie bazy danych właścicieli lokali w formie teczek lokali oraz w formie elektronicznej zgodnie z zasadami przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Prowadzenie i aktualizację przekazanej przez Wspólnotę książki obiektu budowlanego oraz bieżącej dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Pomoc w zawarciu umowy rachunku bankowego na rzecz wspólnoty.

Przechowywanie oraz zabezpieczenie dokumentacji użytkowej, opracowywanie i przekazanie w formie pisemnej: projektu planu remontów, rocznego planu gospodarczego wspólnoty.

Pomoc w zawieraniu na rzecz wspólnoty umów na stałe dostawy mediów: energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody, składowania i wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz kontrola wykonywania tych umów; pomoc w zawieraniu bądź kontynuacji umowy ubezpieczenia budynku.

Indywidualne zbieranie głosów oraz zawiadamianie o treści uchwał podjętych tą metodą, na zasadach określonych w przepisach ustawy o własności lokali.

Współpraca z członkami wspólnoty i monitorowanie stanu technicznego budynku poprzez dyżury na terenie obsługiwanej nieruchomości.

Współpraca oparta na profesjonalnej wiedzy przy podejmowaniu przez Zarząd Wspólnoty istotnych decyzji dotyczących sprawowania przezeń funkcji.

Zapewniamy wspólnotom mieszkaniowym możliwość nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów lub tzw. „dojazdu” z profesjonalnymi firmami świadczącymi usługi konserwacyjne części wspólnej nieruchomości w zakresie:

 • elektrycznym – elektrycy z uprawnieniami SEP 24 h
 • hydraulicznym – wykwalifikowani hydraulicy 24 h
 • gazowniczym – wykwalifikowani fachowcy z uprawnieniami 24 h
 • kominiarskim – mistrzowie rzemiosła kominiarskiego
 • ogólnobudowlanym – osoby posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie
 • specjalistycznym (konserwatorzy bram garażowych i systemów parkingowych, konserwatorzy sprzętu p.poż z odpowiednimi uprawnieniami oraz konserwatorzy dźwigów osobowych).

Współpracujemy z firmami zatrudniającymi stałych pracowników, a co za tym idzie gwarantującymi uczciwą i rzetelną obsługę Państwa nieruchomości.

Zapewniamy terminowe przeprowadzanie przeglądów okresowych w zakresie determinowanym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane (przegląd ogólnobudowlany roczny, pięcioletni oraz roczne przeglądy instalacji gazowych i kominowych, pięcioletnie przeglądy elektryczne wraz z pomiarami instalacji itp.) Ww. kontrole przeprowadzane są przez osoby dysponujące stosownymi uprawnieniami, a ich wyniki potwierdzane odpowiednimi protokołami.

Proces remontowo-budowlany

Oferujemy wsparcie merytoryczne podczas realizacji kolejnych etapów procesu remontowo – budowlanego:

 • etap planowania wydatków na podstawie oceny stanu technicznego nieruchomości znajdujący odzwierciedlenie w planie finansowym,
 • etap wyboru biura projektowego,
 • sporządzenie umowy z biurem oraz przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • etap zebrania ofert dotyczących wykonania prac remontowo-budowlanych określonych planem i zgodnych z projektem,
 • organizacja terenu budowy (dokonanie zgłoszeń i uzyskanie stosownych pozwoleń od jednostek m.st. Warszawy),
 • zapewnienie Wspólnotom Mieszkaniowym możliwości nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów z wykwalifikowanymi inspektorami nadzoru inwestorskiego,
 • sporządzenie umowy o roboty budowlane,
 • sporządzenie protokołu wprowadzenia na budowę
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu remontowo – budowlanego,
 • organizacja odbioru robót wraz z inspektorem nadzoru,
 • sporządzenie stosownych zgłoszeń zakończenia robót budowlanych do jednostek m.st. Warszawy (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),
 • egzekwowanie ewentualnych postanowień gwarancji i rękojmi.

Oferta dla deweloperów i nowych wspólnot

Nasze doświadczenie w dziedzinie administrowania i zarządzaniu nieruchomościami sprawia, że jesteśmy dobrym partnerem zarówno dla nowopowstałych wspólnot jak i dla deweloperów.

Pod koniec inwestycji przychodzi moment przekazania nieruchomości w zarządzanie. Jesteśmy gotowi do świadczenia obsługi nieruchomości, począwszy od etapu przygotowania jej do oddania nowym właścicielom czy wspólnocie mieszkaniowej. Następnie oferujemy przejęcie administrowania budynkiem w zakresie formalnym i praktycznym.

W ramach obsługi nieruchomości deweloperskich oferujemy:

 • Zarządzanie nieruchomością od początku jej powstania.
 • Pomoc w powołaniu wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej nowej wspólnoty.
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej nowej wspólnoty.
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej nowej wspólnoty.

Nasze priorytety:

 • Profesjonalna obsługa mieszkańców nowych budynków.
 • Pomoc właścicielom nieruchomości.
 • Skuteczne i sprawne rozwiązywanie wszelkie bieżących problemów na linii
  deweloper – mieszkańcy.
 • Profesjonalne prowadzenie całościowej dokumentacji nieruchomości oraz księgowości.

Proces remontowo-budowlany

Oferta dla deweloperów i nowych wspólnot

Oferujemy wsparcie merytoryczne podczas realizacji kolejnych etapów procesu remontowo – budowlanego:

 • etap planowania wydatków na podstawie oceny stanu technicznego nieruchomości znajdujący odzwierciedlenie w planie finansowym,
 • etap wyboru biura projektowego,
 • sporządzenie umowy z biurem oraz przygotowanie dokumentacji projektowej,
 • etap zebrania ofert dotyczących wykonania prac remontowo-budowlanych określonych planem i zgodnych z projektem,
 • organizacja terenu budowy (dokonanie zgłoszeń i uzyskanie stosownych pozwoleń od jednostek m.st. Warszawy),
 • zapewnienie Wspólnotom Mieszkaniowym możliwości nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów z wykwalifikowanymi inspektorami nadzoru inwestorskiego,
 • sporządzenie umowy o roboty budowlane,
 • sporządzenie protokołu wprowadzenia na budowę
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu remontowo – budowlanego,
 • organizacja odbioru robót wraz z inspektorem nadzoru,
 • sporządzenie stosownych zgłoszeń zakończenia robót budowlanych do jednostek m.st. Warszawy (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),
 • egzekwowanie ewentualnych postanowień gwarancji i rękojmi.

Nasze doświadczenie w dziedzinie administrowania i zarządzaniu nieruchomościami sprawia, że jesteśmy dobrym partnerem zarówno dla nowopowstałych wspólnot jak i dla deweloperów.

Pod koniec inwestycji przychodzi moment przekazania nieruchomości w zarządzanie. Jesteśmy gotowi do świadczenia obsługi nieruchomości, począwszy od etapu przygotowania jej do oddania nowym właścicielom czy wspólnocie mieszkaniowej. Następnie oferujemy przejęcie administrowania budynkiem w zakresie formalnym i praktycznym.

W ramach obsługi nieruchomości deweloperskich oferujemy:

 • Zarządzanie nieruchomością od początku jej powstania.
 • Pomoc w powołaniu wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi administracyjnej nowej wspólnoty.
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej nowej wspólnoty.
 • Zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej nowej wspólnoty.

Nasze priorytety:

 • Profesjonalna obsługa mieszkańców nowych budynków.
 • Pomoc właścicielom nieruchomości.
 • Skuteczne i sprawne rozwiązywanie wszelkie bieżących problemów na linii
  deweloper – mieszkańcy.
 • Profesjonalne prowadzenie całościowej dokumentacji nieruchomości oraz księgowości.

Obsługa prawna

Zapewniamy Wspólnotom Mieszkaniowym możliwość nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów z Kancelarią prawną w celu prowadzenia skutecznego procesu windykacyjnego oraz ewentualnego zastępstwa procesowego. Oferujemy także możliwość nawiązania współpracy z Krajowym Rejestrem Długów.

Księgowość

W ramach usług księgowych oferujemy Wspólnotom Mieszkaniowym profesjonalną i przejrzystą obsługę świadczoną przez zespół z dużym doświadczeniem w zawodzie. Obsługa właścicieli lokali świadczona jest przy pomocy programu DOM firmy Tech-Net z możliwością dostępu dla właścicieli lokali i członków zarządów wspólnot do tzw. kartoteki on-line.

Obsługa księgowa obejmuje:

 • dokonywanie rozliczeń poprzez wyodrębniony rachunek bankowy,
 • rozliczanie wykonania rocznego planu gospodarczego, w tym funduszu remontowego,
 • rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostawę wspólnych mediów do lokali,
 • prowadzenie księgowości, zgodnie z uchwałą właścicieli,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie mediów,
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz zaliczek pobieranych od współwłaścicieli,

Istnieje możliwość dyżurów księgowych świadczonych na terenie nieruchomości po uzgodnieniu terminów.

Obsługa prawna

Księgowość

Zapewniamy Wspólnotom Mieszkaniowym możliwość nawiązania współpracy na zasadach odrębnych umów z Kancelarią prawną w celu prowadzenia skutecznego procesu windykacyjnego oraz ewentualnego zastępstwa procesowego. Oferujemy także możliwość nawiązania współpracy z Krajowym Rejestrem Długów.

W ramach usług księgowych oferujemy Wspólnotom Mieszkaniowym profesjonalną i przejrzystą obsługę świadczoną przez zespół z dużym doświadczeniem w zawodzie. Obsługa właścicieli lokali świadczona jest przy pomocy programu DOM firmy Tech-Net z możliwością dostępu dla właścicieli lokali i członków zarządów wspólnot do tzw. kartoteki on-line.

Obsługa księgowa obejmuje:

 • dokonywanie rozliczeń poprzez wyodrębniony rachunek bankowy,
 • rozliczanie wykonania rocznego planu gospodarczego, w tym funduszu remontowego,
 • rozliczenie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i dostawę wspólnych mediów do lokali,
 • prowadzenie księgowości, zgodnie z uchwałą właścicieli,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • rozliczanie mediów,
 • pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz zaliczek pobieranych od współwłaścicieli,

Istnieje możliwość dyżurów księgowych świadczonych na terenie nieruchomości po uzgodnieniu terminów.

Kontakt

Możesz napisać do nas na czacie, wysłać wiadomość  oraz zadzwonić. Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania.

Biuro

tel. 606 665 300
e-mail: dompodjaworem@gmail.com
Al. Wyzwolenia 14 lok. 150
00-570 Warszawa

Właściciel firmy

Michał Jerzy Jaworski
Licencja Zarządcy Nieruchomości
nr 15478
tel. 606 665 300

Księgowość wspólnot

Daniel Brzozowski
tel. 668 199 114
e-mail: dompodjaworem@gmail.com

Zespół administracyjny

Krzysztof Jelonkiewicz
tel. 692 450 960

Michał Jaworski
tel. 606 665 300

Formularz kontaktowy